Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2015

itmeansnothing
5337 176e
Reposted fromretaliate retaliate
itmeansnothing
5836 0787
Reposted fromretaliate retaliate
itmeansnothing
0323 46e2
Reposted fromretaliate retaliate
itmeansnothing
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate
itmeansnothing
4977 def8
itmeansnothing
7508 b9f3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakasiazua kasiazua

January 29 2015

itmeansnothing
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaroyals royals
itmeansnothing
8106 6d23
high five!
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaroyals royals
itmeansnothing
Jessica Day, New Girl, crying Inconsolably gif #feels
Reposted fromapatia apatia viaroyals royals
itmeansnothing
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaroyals royals
itmeansnothing
1147 95a1
Reposted fromkarahippie karahippie viagdyby gdyby
itmeansnothing
0427 b511 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viagdyby gdyby
itmeansnothing
Kiedy od mężczyzny odchodzi kobieta, to odchodzi kobieta. A kiedy od kobiety odchodzi facet, to wali jej się cały świat.
— Artur Andrus – Każdy szczyt ma swój Czubaszek. Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdyby gdyby

January 26 2015

8473 2fc0 500
Reposted fromtwice twice viaRecklessKid RecklessKid
itmeansnothing
1672 6f42
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
itmeansnothing
itmeansnothing
6155 bdb8
Reposted fromdarkanes darkanes viaawkwardx awkwardx
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viaawkwardx awkwardx
itmeansnothing
Pożądaj stanowczo w kierunku swoich marzeń!
Żyj życiem, które sobie wymarzyłeś.
— Henry Thoreau
Reposted fromdziewcze dziewcze viaawkwardx awkwardx

February 22 2014

itmeansnothing
8313 6604
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl